Jesteś nowy na forum? - Zachęcamy do przywitania się w dziale "Powitalnia" Smile

Zapraszamy na nasz oficjalny profil - facebook.com/ChlopcyRometowcy

Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
 • 14 głosów - 2.79 średnio
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Aktualna ustawa o kierujących pojazdami (AM, A1, A2, A)
Autor Wiadomość
Tomasso94 Offline
Przebiegły Administrator :D
Administratorzy


Liczba postów: 4,139
Imię: Tomasz
Skąd: Będzin / Bydgoszcz
Pojazd: Romet Ogar 200
Post: #1
Aktualna ustawa o kierujących pojazdami (AM, A1, A2, A)
[quote]Przedstawiam projekt ustawy o kierujących pojazdami z listopada 2010 roku, która to wchodzi w życie, o ile się nie mylę w listopadzie roku 2011 . Głównie cytaty, z krótkim wyjaśnieniem o co mniej więcej chodzi.

Ustawa o kierujących pojazdami – projekt listopad 2010


Rozdział 2 – Osoby uprawnione do kierowania pojazdami


Art. 4. 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednio motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest odpowiednio:

1. wydane w kraju:
 • - prawo jazdy,
  - pozwolenie wojskowe,
  - międzynarodowe prawo jazdy;Art. 5. 1. Prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednio motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów:

 1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. w ruchu międzynarodowym na terytorium:
  • państw-stron Konwencji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b - z wyjątkiem kierowania motorowerem lub ciągnikiem rolniczym,
  • państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - z wyjątkiem kierowania ciągnikiem rolniczym.


Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

 1. kategorii AM:
  • motorowerem,
  • czterokołowcem lekkim;
 2. kategorii A1:
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 3. kategorii A2:
  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 4. kategorii A:
  • motocyklem, z zastrzeżeniem ust. 3,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;


Art. 7.
 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania:
  • rowerem - jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;


Art. 8. 1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 1. 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
 2. 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
 3. 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 4. 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 5. 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 6. (...)
 7. 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
  - A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
 8. (...)
 9. (...)
 10. 10 lat - dla roweru;


Rozdział 3 - Wydawanie praw jazdy

Art. 11. 1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, która:

 1. osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii;
 2. uzyskała orzeczenie:
  • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T;
  • odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii;
  • zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii;
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.Art. 13. 1. Prawo jazdy kategorii:

 1. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że:
  • okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a,


Rozdział 4 - Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami


Art. 21.
 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.
 2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.


Art. 23. 1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem odbywa się w formie:

 1. kursu;
 2. zajęć szkolnych - w zakresie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, z wyłączeniem uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.


Rozdział 19 - Wymiana praw jazdy


Art. 124. 1. Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1.
 • 2.Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.
 • 9.Osobom w wieku od 13 do 18 lat ubiegającym się o uprawnienia do kierowania motorowerem do dnia 18 stycznia 2013 r. wydaje się kartę motorowerową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.


Art. 133.
 1. Dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdem wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, pozwolenia na kierowanie tramwajem i karty rowerowe wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność w zakresie, w jakim zostały wydane.
 2. Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.
 3. Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.


Art. 139. Ustawa wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

art. 125 pkt 8a, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 91 – 95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 i 5, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3 i 4, art. 100 – 105, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 9 lit. c–e, art. 125 pkt 9 lit. f w zakresie uchylenia art. 114 ustawy, o której mowa w art. 125, oraz art. 125 pkt 12–15, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;

art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 lit. c oraz ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 6 lit. a, a także art. 13 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.;

art. 110, który wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.

- Volvo V70 II
- Honda Transalp 600V
- Romet Kadet 110 Automatic
- Romet Komar
- Romet Ogar 200
- Opel Astra G

*** ...i wtedy rzekł - Nie da się. ~ Tomasso94 ***
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-06-2014 14:03:02 przez Tomasso94.)
08-01-2011 03:55:15
Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
Reklama
Paweł Offline
Nowy
*


Liczba postów: 107
Imię:
Skąd: BdG
Pojazd:
Post: #2
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
loo. Bede musial isc na karte Big Grin
08-01-2011 11:02:20
Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
Paweł94 Offline
Romet Master
*


Liczba postów: 410
Imię: Paweł
Skąd: Bydgoszcz/Fordon
Pojazd:
Post: #3
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
i gitara 18 mam w 2012 więc mnie to gila.

08-01-2011 11:53:11
Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
Leszek Offline
Chartkorowiec
*


Liczba postów: 818
Imię: Leszek
Skąd: Bydgoszcz
Pojazd: Romet Chart
Post: #4
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
a jak ja sobie w zeszłym roku kartę wyrobiłem to jestem czysty ? czy będę musiał coś kombinować z tym AM ?
08-01-2011 19:54:25
Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
Przemek Niedostępny
Klubowicz
*


Liczba postów: 1,744
Imię: Przemek
Skąd: Bydgoszcz
Pojazd: Romet Chart
Post: #5
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
Dopiero w 2013.

08-01-2011 23:16:04
Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
Mati Offline
Administrator
Administratorzy


Liczba postów: 758
Imię: Mateusz
Skąd: Bydgoszcz (Fordon)
Pojazd: Romet Ogar 205
Post: #6
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
Całe szczęście zdążę w szkole zrobić zwykłe A za rok i dostane prawko dożywotnioBig Grin
09-01-2011 20:52:00
Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
Mlody995 Offline
Majster
*


Liczba postów: 193
Imię: Arkadiusz
Skąd: Bydgoszcz
Pojazd: Romet Chart
Post: #7
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
a ja jestem 1995 i bede muszał zdawać 2 razy o ile bede chciał mieć A
05-02-2011 12:51:38
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
Czarny Offline
Nowy
*


Liczba postów: 23
Imię:
Skąd: Krapkowice
Pojazd:
Post: #8
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
Ja robiłem kartę 2,5 roku temu, to będę musiał robić to AM?

Lewy pas, gaz i płyne...

Zetka na PJ
05-02-2011 13:31:07
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
Tomasso94 Offline
Przebiegły Administrator :D
Administratorzy


Liczba postów: 4,139
Imię: Tomasz
Skąd: Będzin / Bydgoszcz
Pojazd: Romet Ogar 200
Post: #9
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
Jeśli ukończysz 18 lat przed listopadem 2011, nie musisz Smile

- Volvo V70 II
- Honda Transalp 600V
- Romet Kadet 110 Automatic
- Romet Komar
- Romet Ogar 200
- Opel Astra G

*** ...i wtedy rzekł - Nie da się. ~ Tomasso94 ***
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-02-2011 13:43:09 przez Tomasso94.)
05-02-2011 13:41:16
Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
Mlody995 Offline
Majster
*


Liczba postów: 193
Imię: Arkadiusz
Skąd: Bydgoszcz
Pojazd: Romet Chart
Post: #10
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
ja mam urodzinki 11 lutego Big Grin
05-02-2011 14:09:08
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
lukasz247___ Offline
Król leśnych bezdroży :)
*


Liczba postów: 1,349
Imię: Łukasz
Skąd: Jastrzębie/Łukowica
Pojazd: Romet Chart
Post: #11
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
Ja już nie będę musiał wymieniać karty motorowerowej Big Grin we wakacje może na T pójdę na wsi się przyda Big Grin

Pozdrawiam Łukasz Smile
Gruchu-Łukasz Ty to obowiązkowo idź spać pod bramę Rometu Big Grin

Używajcie polskich znaków!
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE- prof. Bralczyk
05-02-2011 16:06:37
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
Paweł94 Offline
Romet Master
*


Liczba postów: 410
Imię: Paweł
Skąd: Bydgoszcz/Fordon
Pojazd:
Post: #12
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
A ja bym sobie poszedł na A1 tylko nie wiem jakie to koszta sąBig Grin

04-04-2011 23:56:33
Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
Leszek Offline
Chartkorowiec
*


Liczba postów: 818
Imię: Leszek
Skąd: Bydgoszcz
Pojazd: Romet Chart
Post: #13
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
Ty się nie martw bo do samochodówki idziesz
05-04-2011 00:33:07
Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
Paweł94 Offline
Romet Master
*


Liczba postów: 410
Imię: Paweł
Skąd: Bydgoszcz/Fordon
Pojazd:
Post: #14
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
no wiesz tam gdzie teraz chodzę to dali gigantyczną zniżkę z 1050 (akurat na B ale to przykład tylko) na 1000zł Big Grin

(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-04-2011 00:41:23 przez Paweł94.)
05-04-2011 00:41:02
Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
lukasz247___ Offline
Król leśnych bezdroży :)
*


Liczba postów: 1,349
Imię: Łukasz
Skąd: Jastrzębie/Łukowica
Pojazd: Romet Chart
Post: #15
RE: Nowa ustawa o kierujących pojazdami
Ja bez zniżki na B mam 1000zł a ze zniżką 900 chyba albo mogę też ze szkoły iść opłacają kursy i pierwszy egzamin tylko trzeba mieć dużą średnią z ocen Sad

Pozdrawiam Łukasz Smile
Gruchu-Łukasz Ty to obowiązkowo idź spać pod bramę Rometu Big Grin

Używajcie polskich znaków!
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE- prof. Bralczyk
05-04-2011 08:06:22
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Postaw piwo Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości


Forum by Tomasso94 2010 - 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis i odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
POMÓŻ W UTRZYMANIU FORUM!

Zaloguj do Poczty
Kontakt | Chlopcy Rometowcy - Forum Romeciarzy! | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS | Mapa użytkowników | Lista banów
 Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.


  

Hasło
  

Reklama


 Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

 Ostatnie wątki
KOMAR 2361 - SPORT - kole...
Ostatni post: joozek
Wczoraj 23:42:19
» Odpowiedzi: 160
» Wyświetleń: 57082
Sklep/Marketplace z pasuj...
Ostatni post: wazniak96
Wczoraj 23:02:28
» Odpowiedzi: 7
» Wyświetleń: 145
Hamulec tarczowy romet og...
Ostatni post: kamil661
Wczoraj 22:17:16
» Odpowiedzi: 13
» Wyświetleń: 173
Romecik
Ostatni post: joozek
Wczoraj 18:21:48
» Odpowiedzi: 9
» Wyświetleń: 151
Siodełko Romet
Ostatni post: zaz
Wczoraj 17:58:27
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 27
Witam z Pomorskiego
Ostatni post: wazniak96
Wczoraj 13:30:34
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 38
Majkelowy 2350
Ostatni post: joozek
Wczoraj 11:27:47
» Odpowiedzi: 4
» Wyświetleń: 142
Sprawdzenie przylgni połó...
Ostatni post: KajtekŁużycki
Wczoraj 06:25:07
» Odpowiedzi: 12
» Wyświetleń: 433
Moja Pierwsza - Romet Pon...
Ostatni post: romek
Wczoraj 06:14:52
» Odpowiedzi: 84
» Wyświetleń: 15524
Idealnq piastę przednia k...
Ostatni post: Debesta
Wczoraj 03:35:28
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 38
Odstający korpus przednie...
Ostatni post: Debesta
Wczoraj 03:28:01
» Odpowiedzi: 2
» Wyświetleń: 98
ZZR Syrena
Ostatni post: Pjoter (Kawaler)
05-12-2022 18:09:30
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 78
[K][P] Rozwalony licznik ...
Ostatni post: Blusik
05-12-2022 03:57:14
» Odpowiedzi: 2
» Wyświetleń: 74
Śmieszne i ciekawe linki,...
Ostatni post: jacomoto
04-12-2022 19:36:20
» Odpowiedzi: 1349
» Wyświetleń: 162518
Romet Universal, ale Trap...
Ostatni post: pioteron
04-12-2022 13:23:40
» Odpowiedzi: 10
» Wyświetleń: 426

Reklama